Over het diagnosecentrum

Het Diagnosecentrum voor Planten (DCP), dat deel uitmaakt van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), is het toonaangevend laboratorium voor plantengezondheid in Vlaanderen. Planten en plantaardige producten, grond en water waarin de aanwezigheid van een plantschadelijk organisme wordt vermoed, kunnen voor analyse bij ons worden aangeboden. Ook monsters afkomstig van voorraadgoederen, woningen of opslagplaatsen worden aanvaard.

Aan de hand van aangepaste technieken worden bacteriën, schimmels, mijten, insecten, virussen en nematoden geïsoleerd en geïdentificeerd.

Het Diagnosecentrum voor Planten staat ten dienste van telers, voorlichters, particulieren, onderzoekscentra en overheidsdiensten.

Het DCP biedt ISO 17025 geaccrediteerde en gestandaardiseerde opsporingstesten (EPPO, ISTA, ...) aan voor fytosanitair gereguleerde plantschadelijke organismen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) doet ook een beroep op onze diensten en heeft ons aangesteld als Nationaal Referentielaboratorium voor Plantengezondheid.

Bovendien is ons labo ook partner in het Europees Referentielaboratorium (EURL) voor bacteriën en nematoden.

Vragen?

Contacteer ons

Diagnosecentrum ILVO

DiagnoseCentrum voor Planten