Planten

Hoe wordt een plantenstaal genomen?


Het staal is de sleutel voor een goed en betrouwbaar diagnostisch onderzoek. Bezorg daarom, indien mogelijk, een volledige plant met bijhorend substraat (minimum 1 liter). Zelfs indien enkel symptomen van verwelking of afsterven van bladeren, twijgen of vruchten zichtbaar zijn, is het belangrijk de volledige plant met substraat te bezorgen. Dergelijke symptomen kunnen het gevolg zijn van stambasis infectie, aangetaste wortels of onaangepast substraat.

Bezorg steeds een voldoende hoeveelheid geïnfecteerd materiaal dat representatief is voor de schade. Vermijd volledig afgestorven planten(delen). Veel andere organismen zijn hierin actief en bemoeilijken de isolatie van de primaire pathogeen.

Bij duidelijke aanwezigheid van de ziekteverwekker op de bladeren (insecten, schimmelpluis, ...) zijn verse bladstalen voldoende.

De ziekteverwekker bevindt zich doorgaans ter hoogte van de overgang ziek-gezond weefsel. Indien slechts een gedeelte van de plant kan bemonsterd worden bijvoorbeeld bij bomen of grotere struiken moet in het staal een duidelijke overgang ziek-gezond weefsel aanwezig zijn.

Het kan helpen om ter vergelijking gezond materiaal mee te brengen.

Een situatieschets van het probleem draagt ook bij tot een goede analyse. Bezorg daarom voldoende gegevens omtrent toegepaste bestrijdingsmiddelen, herbicidengebruik, groeiomstandigheden, ...
Ook foto's kunnen de algemene situatie verduidelijken.

Als leidraad kan u een informatiefiche (PDF) downloaden.