Hoe een staal aanleveren?

Het monster kan door u zelf aangebracht worden of met de post ingezonden worden (zie contact). Om een goede diagnose te stellen, is het belangrijk dat het staal zo vers mogelijk is. Bezorg daarom het materiaal zo spoedig mogelijk na het verzamelen. Het monster moet reeds de dag na verzending toekomen. Indien een staal niet onmiddellijk kan bezorgd worden aan het Diagnosecentrum voor Planten, moet het in afwachting bewaard worden in plastiek verpakking in de koelkast bij ± 4°C.

Zelf aanbrengen

Het materiaal kan in een plastiek verpakking of in een kistje aangebracht worden.

  • Insecten en mijten uit voorraadgoederen (cacao, granen, koffie e.a.) en uit woningen en andere gebouwen worden veiligheidshalve in een met plakband verzekerd onbreekbaar recipiënt verzonden.
  • Waterstalen kunnen binnengebracht worden in plastiek flessen. Deze worden vooraf grondig gespoeld met water van het staal en eventueel ontsmet met technische alcohol. De stalen moeten zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag van de staalname en vóór woensdagmiddag) binnengebracht worden.

Richtlijnen voor opsturen van stalen met de post

De verpakking van het staal moet aangepast zijn om beschadiging en uitdroging van het materiaal tijdens het transport te vermijden. Verzend daarom het staal in een ruime stevige doos zodat het materiaal in goede toestand aankomt.
Zorg ervoor dat de verpakking stevig is afgesloten.
Indien meerdere stalen opgestuurd worden in 1 pakket, zorg dan dat de stalen afzonderlijk goed verpakt zijn en duidelijk en ondubbelzinnig genummerd zijn.

  • Bij het opsturen van bladeren of scheuten is het aangewezen om ze vooraf te wikkelen in lichtjes bevochtigd papierdoek alvorens ze in plastiek folie te verpakken.
  • Bij het opsturen van knollen (van aardappelen), vruchten of groenten is het aangewezen om ze eerst in droge papierdoek te wikkelen alvorens ze in plastiek folie te verpakken.
  • Bij het opsturen van volledige planten is het aangewezen om de planten de voorgaande nacht in een emmer met water te plaatsen zodat ze voldoende vocht hebben voor het transport.
  • Bij voorkeur worden stalen in het begin van de week opgestuurd, vermijd verzendingen net voor het weekend of voor feestdagen.